Cara Hitung Zakat Emas

Seperti yang kita ketahui, islam mengharuskan setiap penganut untuk menunaikan zakat harta yang dimilikinya kerana ada perkara orang lain di dalamnya, termasuk emas.

Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui cara hitung zakat emas.

Apa Itu Zakat Emas?

Zakat emas adalah zakat barangan kemas dan perhiasan wanita.

Zakat emas bergantung kepada emas yang digunakan atau disimpan yang mempunyai nisab dan haul yang mencukupi.

Sekiranya anda telah mencapai nisab 85 gram emas dan telah melepasi haul (satu tahun Hijrah), terdapat kewajipan zakat emas sebanyak 2.5%


Dalil Wajib Zakat

Di dalam Al-Quran, dalil yang berkenaan zakat wajib disebut dalam Surah At Taubah : Ayat 34 yang berbunyi

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍۢ ۝٣٤

MAKSUDNYA : “Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya”
(Surah At-Taubah : Ayat 34)

Selain dari dalil Al Qur’an Rasulullah s.a.w pun bersabda mengenai wajib zakat yaitu :

Sabda Rasulullah s.a.w:

“Saidina Ali telah meriwayat bahawa Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda: “Apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham , dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) ke

cuali kamu mempunyai 20 dinar (salah satu matawang zaman dahulu yang digunakan di negara Arab). Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap setahun.”
(Hadis riwayat Abu Daud)

Sabda Rasulullah s.a.w:

“Setiap pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya maka pada hari kiamat dijadikan kepingan lalu dibakar dalam api neraka kemudian diselar rusuk dan belakang mereka; setiap kali kepingan itu menjadi sejuk ia kembali dibakar semula pada hari yang kadarnya bersamaan dengan lima puluh ribu (50,000) tahun sehingga ia dihukum di antara hamba-hamba Allah maka dilihat jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka”.
(Hadis Riwayat Muslim)


Bila Perlu Zakat Emas

kewajipan zakat emas jatuh apabila emas dan perak mencapai had minimum wajib zakat (nishab) dan haul (satu tahun hijrah).

Baik itu dalam bentuk bar emas dan perak, cair, logam, kapal, cenderahati, ukiran, dan sebagainya.

Kewajipan zakat emas disebabkan karena Islam melihat emas dan perak, termasuk benda yang berpotensi untuk berkembang seperti ternakan.

Oleh itu, zakat dikehendaki bagi kedua-duanya jika mereka telah mencapai nishab dan haul (satu tahun).

Walau bagaimanapun, jika emas dan perak digunakan sebagai perhiasan halal seperti kalung, anting-anting, dan gelang yang dipakai oleh wanita, tidak ada kewajipan untuk membayar zakat ke atasnya kecuali menurut Mazhab Hanafi.


Syarat Bayar Zakat Emas

Berikut adalah 3 syarat yang mesti dipenuhi sebelum anda boleh menambah emas, perak atau logam berharga lain. 

 • Jumlah emas atau perak yang anda ada mesti mencapai nisab, iaitu 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak.
 • Telah mencapai pengangkutan emas atau logam berharga seperti itu telah disimpan selama 1 tahun.
 • Emas, Perak, atau logam berharga seperti itu adalah harta sah anda sendiri. Oleh itu, Emas, Perak atau logam berharga yang diperolehi daripada pinjaman atau kepunyaan orang lain tidak memenuhi syarat zakat.

Nilai Uruf Bagi Negeri di Malaysia

Berikut adalah nilai uruf bagi negeri-negeri di Malaysia.

Negeri

Nilai Uruf

Kedah

150 gram

Perlis

170 gram

Pulau Pinang

165 gram

Melaka

RM5000

Johor

850 gram

Negeri Sembilan

200 gram

Selangor

800 gram

Wilayah Persekutuan

150 gram

Kelantan

Tiada uruf

Terengganu

850 gram

Pahang

200 gram

Perak

500 gram

Sabah

RM5000

Sarawak

775 gram

Sumber : Laporan kajian penetapan uruf emas pakai negeri Pahang Darul Makmur tahun 2008


Kiraan Zakat Emas

Terdapat beberapa jenis pengiraan zakat untuk emas, termasuk yang berikut:

Zakat Emas Perhiasan

Emas yang digunakan untuk perhiasan adalah emas yang dipakai wanita untuk kelihatan lebih cantik dan menawan.

Perhiasan emas wanita mesti diwakafkan jika jumlah berat lebih daripada uruf (adat adat). 

Contoh

 • Berat emas : 900 gram
 • Uruf : 800 gram
 • Harga emas : RM144.38

Zakat = (Berat emas – Uruf) x (harga emas semasa x 2.5%)

          = (900 gram – 800 gram) x RM144.38

          = RM14,438 x 2.5%

          = RM360.95

Emas Bukan Perhiasan

Emas bukan perhiasan adalah emas yang dimiliki untuk tujuan menjadi satu bentuk mata wang, bar, penempaan dan sebagainya.

Emas bukan perhiasan dikenakan zakat 2.5% daripada jumlah yang ada jika kadarnya sama dengan atau melebihi nisab 85 gram.

Emas Nisab emas bukan perhiasan berbeza dengan nisab emas perhiasan. 

Contoh

 • Berat emas : 100 gram
 • Harga emas : RM144.38

Zakat = Timbangan emas x harga semasa x 2.5%

          = 100 gram x RM144.38

          = RM14,438 x 2.5%

          = RM360.95

Emas Bercagar

Emas yang digadaikan adalah milik sendiri dan mesti dizakatkan selepas menolak nilai pinjaman dan upah simpan.

Contoh

 • Berat emas : 200 gram
 • Harga emas : RM144.38
 • Nilai pinjam RM10,000
 • Upah simpan : RM76

Zakat = (Berat emas semasa x harga semasa) – Nilai Pinjaman – Upah Simpan] x 2.5%

          = [(200 gram x RM144.38= RM28,876) – RM10,000 – RM76] x 2.5%

          = RM470

Perak

Zakat untuk perak sama ada ia digunakan sebagai perhiasan atau bukan barang kemas yang sama. Pengiraan adalah berdasarkan nilai barangan perak. Nisab perak ialah 595 gram atau lebih.

Contoh

 • Berat perak : 600 gram
 • Harga perak : RM2.45

Zakat = 600 gram perak x RM2.45 x 2.5%

          = RM36.75


Pelaburan Emas Tanpa Fizikal Tidak Patuh Syariah

Pelaburan ini menggunakan nilai harga emas semasa sebagai sandaran pelaburan mereka kerana pihak institusi sebenarnya tidak memiliki emas secara fizikal.

Hukum

Hukum pelaburan sedemikian adalah haram dan tidak sah.

Kerana ini termasuk dalam kategori membeli dan menjual sesuatu yang tidak mempunyai fizikal dan juga menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual.

Akad ini adalah sia-sia kerana ia tidak mencukupi, syarat pengedap kontrak dari sudut pandangan kebolehlaksanaan transaksi dan perkara yang sedang dikira. 

Semua keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan ini adalah tidak sah. Oleh itu, tidak wajib disalahgunakan.

Walau bagaimanapun, modal atau prinsipal pelaburan adalah harta tanah halal.

Oleh itu, jika melebihi nisab, maka zakat hendaklah dikeluarkan dalam jumlah 2.5% daripada jumlah modal.

Jika dalam keadaan Akad Fasid kerana ia tidak memenuhi syarat sah / rukun jual beli, tetapi berakhir dengan proses qabd (pemindahan pemilikan), ia mesti dizakatkan kerana status pemilikan adalah sempurna.

Iaitu, wajib bagi zakat (kedua-dua prinsipal dan keuntungan) bagi transaksi yang fasid tetapi disertai dengan qabd.

Status Zakat Emas Terhadap Pelaburan Tidak Patuh Syariah

Jenis Akad

Keterangan

Status Pemilikan

Status Zakat

Akad Batil

Akad yang tidak mencukupi syarat termeterai akad dari sudut kelayakan bertransaksi dan subjek diakadkan

Tidak Sah

Tidak Wajib

Akad Fasid tanpa Berlaku Qabd

Akad yang tidak mencukupi syarat sah jual beli dan tidak diakhiri dengan qabd

TIdak Sah

Tidak Wajib

Akad Fasid dan Berlaku Qadb

Akad yang tidak mencukupi syarat sah jual beli, tetapi diakhiri dengan qabd

Sah

WajibRelated :